Kvalitetskontroll

ea0a47c7ef2c0d00b79c49f3224cbff1_1-150Q3112Q5912.jpg


Kvalitet är livet för DERCO. I kvalitetsledning, hög uppmärksamhet, fullt deltagande, och alltid för att uppnå kundnöjdhet som det ultimata servicemålet.

Genom att hålla olika praktiska utbildningar och utbildningar säkerställer företaget att varje enskild personal håller ett starkt kvalitetssinne. Hela processen med design, bearbetning & service utförs av arbetsmoralen"kvalitet kommer först med effektiv ledning och ständiga förbättringar". välutbildad erfaren arbetskraft, avancerad inspektionsutrustning, tillsammans med en noggrann projektledningsprocedur och ansvarssystem, för att säkerställa att hela verktygsprocessen från design till bearbetning under kontroll.