Kylkanal i formar

2024-04-10

Injektionsformens kylkanal är ett hål som bearbetas genom formplattan, formkärnan och insatsen. Den använder ett medium (vatten eller olja) för att kontinuerligt cirkulera genom kanalen för att kyla de formsprutade produkterna. I formsprutningsformar är kylsystemet en absolut nödvändig komponent som direkt påverkar produktkvaliteten.

 

Designprinciperna för kylkanaler för formsprutning är som följer:

1. Kylkanalerna bör placeras i områden där produkten svalnar snabbt, såsom områden med stor tjocklek och tunna väggar.

2. Diametern på kylkanalen bör väljas i enlighet med formens storlek, struktur och form, vanligtvis med en diameter på 6-20 mm.

3. Kylkanalerna bör inte vara för nära formhålighetens yta.

4. Kylkanalerna bör anordnas rimligt och enhetligt.

5. Kylrören bör vara gjorda av material som är resistenta mot högt tryck och korrosion, såsom mässing eller rostfritt stål.

6. Kylrörens skarvar ska vara täta för att förhindra läckage.


Genom att noggrant designa kylkanaler i en formsprutning kan du förbättra cykeltiderna, minska defekter i delar och förbättra den totala produktionseffektiviteten.