Principen för ejektorstiftdesign i formsprutning

2024-01-15

Principen för utstötningsstiftdesign i formsprutningsform involverar användningen av stift för att trycka eller mata ut den gjutna delen ur formhåligheten. Dessa stift är vanligtvis placerade i utkastarhalvan av formen och är utformade för att motstå krafterna som utövas under utkastningen.

 

Här är några viktiga principer att tänka på när du designar ejektorstift för sprutformar:

 

1. Stiftdiameter: Diametern på ejektorstiftet bör väljas noggrant för att säkerställa att den kan motstå utstötningskraften utan att böjas eller gå sönder. Stiftens diameter bör bestämmas baserat på materialet som gjuts och delens storlek och form.

 

2. Stiftlängd: Ejektorstiftets längd bör vara tillräcklig för att helt mata ut delen från formen utan att orsaka skada. Den bör sträcka sig utanför delens yta för att undvika störningar under utkastning.

 

3. Stiftmaterial: Ejektorstift är vanligtvis tillverkade av härdat stål eller andra material med hög slitstyrka. Materialet bör väljas baserat på det förväntade antalet formcykler och typen av material som formas.

 

4. Stiftplacering: Ejektorstiften bör placeras strategiskt för att säkerställa jämn utmatning av delen från formen. De bör placeras så att ingen störning med delen eller andra formkomponenter undviks.

 

5. Stiftform: Formen på utkastarstiftet kan variera beroende på delens design och utmatningskrav. Vanliga former inkluderar raka, stegade eller avsmalnande stift. Formen bör väljas för att minimera eventuella märken eller skador på delen under utkastning.

 

6. Ejektorsystem: Ejektorstiften är vanligtvis en del av ett större ejektorsystem som inkluderar ejektorplattor, ejektorstift och returstift. Utformningen av ejektorsystemet bör säkerställa smidig och effektiv utstötning av delen från formen.

 

7. Överväganden om kylning: Ejektorstiften kan generera värme under utkastningen, så korrekta kylkanaler bör införlivas i formdesignen för att förhindra överhettning och säkerställa optimal prestanda.